Skip to main content

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu jest inicjatywą Pań zrzeszonych w naszej Izbie.

Klub Kobiet PIB stanowi przestrzeń do cyklicznych spotkań, rozmów, szkoleń i konferencji, ukazujących kobiecy punkt widzenia w świecie biznesu. Podczas spotkań i warsztatów rozmawiać będziemy o tym, jak pogodzić życie rodzinne z obowiązkami zawodowymi, jak radzić sobie z problemami naszych pracowników oraz o tym, jak z sukcesem prowadzić firmę w oparciu o wartości.

Integracja wokół realizacji wspólnie podzielanych chrześcijańskich wartości, wzajemna solidarność oraz dyskrecja i pomoc są konstytutywnymi elementami funkcjonowania naszej Izby.  W myśl głównych zasad, które panują w PIB-WIG, chcemy konsolidować potrzeby, ale też talenty Kobiet–Przedsiębiorców, aby w umiejętny sposób nimi zarządzać – dla pomnażania potencjału naszych przedsiębiorstw oraz budowania silnego kobiecego głosu w biznesie.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o  działaniach Klubu. Wszystkie Przedsiębiorcze Panie zainteresowanie przystąpieniem do tej inicjatywy – zapraszamy do kontaktu poprzez Sekretariat PIB-WIG, tel. 661 343 152.

Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadem z Radio Poznań: link

Inicjatywy Klubu Kobiet PIB

Wyjazdowe spotkanie Klubu Kobiet PIB

  Klub Kobiet

W dniach 8 i 9 października br. odbyło się wyjazdowe spotkanie Klubu Kobiet Polskiej Izby Biznesu.

Panie spotkały się Salezjańskim Domu Maryi Królowej Pokoju w Lubrzy - http://www.domewangelizacyjny.pl/ 

Pierwszego dnia uczestniczki spotkania poświęciły czas na poznawanie okolicznych terenów zielonych, pięknego jeziora i powstającej właśnie Józefówki – gospodarstwa, w którym czas spędzają podopieczni Domu. 

Popołudnie upłynęło na wysłuchaniu nauk księdza Michała Sabady, wspólnej Mszy Świętej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Wieczór, po pysznej kolacji, zakończył się długimi rozmowami, które pozwoliły nam lepiej się poznać.

W sobotę Panie z Klubu Kobiet PIB uczestniczyły w kolejnych warsztatach z komunikacji, które poprowadziła Pani Mariola Szukalska - z wykształcenia pedagog, edukator wychowania do życia w rodzinie i doradca zawodowy. Pani Mariola pracuje również w obszarze planowania ścieżki kariery i rozwoju osobistego. W Lubrzy stanowi pomoc psychologiczną dla mieszkańców Domu.

Liderki Klubu serdecznie dziękują gospodarzowi miejsca – księdzu Michałowi Sabadzie- za gościnę i cenne nauki. Dziękują również Pani Marioli za ciekawy i rozwijający wspólny czas. Wszystkie uczestniczki spotkania opuściły Lubrzę w dobrych nastrojach,  z energią do dalszych działań.

Wróć