Skip to main content

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu jest inicjatywą Pań zrzeszonych w naszej Izbie.

Klub Kobiet PIB stanowi przestrzeń do cyklicznych spotkań, rozmów, szkoleń i konferencji, ukazujących kobiecy punkt widzenia w świecie biznesu. Podczas spotkań i warsztatów rozmawiać będziemy o tym, jak pogodzić życie rodzinne z obowiązkami zawodowymi, jak radzić sobie z problemami naszych pracowników oraz o tym, jak z sukcesem prowadzić firmę w oparciu o wartości.

Integracja wokół realizacji wspólnie podzielanych chrześcijańskich wartości, wzajemna solidarność oraz dyskrecja i pomoc są konstytutywnymi elementami funkcjonowania naszej Izby.  W myśl głównych zasad, które panują w PIB-WIG, chcemy konsolidować potrzeby, ale też talenty Kobiet–Przedsiębiorców, aby w umiejętny sposób nimi zarządzać – dla pomnażania potencjału naszych przedsiębiorstw oraz budowania silnego kobiecego głosu w biznesie.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o  działaniach Klubu. Wszystkie Przedsiębiorcze Panie zainteresowanie przystąpieniem do tej inicjatywy – zapraszamy do kontaktu poprzez Sekretariat PIB-WIG, tel. 661 343 152.

Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadem z Radio Poznań: link

Inicjatywy Klubu Kobiet PIB

Wrześniowe spotkanie Klubu Kobiet PIB

  Klub Kobiet

W piątek 17 września br. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Kobiet Polskiej Izby Biznesu.

Podczas wrześniowego spotkania gościliśmy przedstawicielkę stowarzyszenia zajmującego się wspieraniem kobiet w ciąży.

Zapoznaliśmy się ze sposobem działania zaproszonej organizacji, jej misją i codziennymi potrzebami zgłaszanymi przez kobiety w różnych sytuacjach życiowych. Spotkanie to było odpowiedzią na chęć wspierania takich inicjatyw przez Klub Kobiet PIB.

W drugiej części zebrania uczestniczki omówiły kwestie organizacyjne Klubu. Potwierdzono datę i przebieg kolejnego – wyjazdowego – spotkania, które oprócz wymiaru integracyjnego, obfitować będzie we wspólne dyskusje oraz dalszą część szkolenia z komunikacji.  Miałyśmy już okazję doskonalić się w tym temacie w ramach lipcowego spotkania Klubu.

Wróć