Skip to main content

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu jest inicjatywą Pań zrzeszonych w naszej Izbie.

Klub Kobiet PIB stanowi przestrzeń do cyklicznych spotkań, rozmów, szkoleń i konferencji, ukazujących kobiecy punkt widzenia w świecie biznesu. Podczas spotkań i warsztatów rozmawiać będziemy o tym, jak pogodzić życie rodzinne z obowiązkami zawodowymi, jak radzić sobie z problemami naszych pracowników oraz o tym, jak z sukcesem prowadzić firmę w oparciu o wartości.

Integracja wokół realizacji wspólnie podzielanych chrześcijańskich wartości, wzajemna solidarność oraz dyskrecja i pomoc są konstytutywnymi elementami funkcjonowania naszej Izby.  W myśl głównych zasad, które panują w PIB-WIG, chcemy konsolidować potrzeby, ale też talenty Kobiet–Przedsiębiorców, aby w umiejętny sposób nimi zarządzać – dla pomnażania potencjału naszych przedsiębiorstw oraz budowania silnego kobiecego głosu w biznesie.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o  działaniach Klubu. Wszystkie Przedsiębiorcze Panie zainteresowanie przystąpieniem do tej inicjatywy – zapraszamy do kontaktu poprzez Sekretariat PIB-WIG, tel. 661 343 152.

Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadem z Radio Poznań: link

Inicjatywy Klubu Kobiet PIB

Spotkanie inauguracyjne Klubu Kobiet Polskiej Izby Biznesu

  Klub Kobiet

W piątek 30 kwietnia odbyło się inauguracyjne spotkanie Klubu Kobiet Polskiej Izby Biznesu. Jest to nowa inicjatywa Pań zrzeszonych w Izbie, która spotkała się z zainteresowaniem wielu osób.

Spotkanie rozpoczęły pomysłodawczynie: p. Lidia Skudławska oraz p. Małgorzata Małecka. Przybyłym Paniom zostały przedstawione założenia i cele Klubu. Współzałożycielki podkreśliły, że jako Kobiety i Przedsiębiorcy, chcą mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Klub Kobiet PIB będzie więc przyczyną do cyklicznych spotkań, rozmów, szkoleń i konferencji, ukazujących kobiecy punkt widzenia w świecie biznesu. Podczas spotkań i warsztatów rozmawiać będziemy o tym, jak pogodzić życie rodzinne z obowiązkami zawodowymi, jak radzić sobie z problemami naszych pracowników oraz o tym, jak z sukcesem prowadzić firmę w oparciu o wartości.

Następnie głos zabrała każda z obecnych Pań, przedstawiając siebie i swoją działalność oraz pomysły na działalność klubu. Wśród propozycji znalazły się m.in.: rola opiniotwórcza, czyli wypowiadanie się Klubu w istotnych dla kobiet-przedsiębiorców kwestiach ekonomicznych i społecznych, lobbowanie na rzecz korzystniejszych przepisów prawa np. związanych z elastycznymi narzędziami polityki prorodzinnej takimi jak urlopy macierzyńskie, sposoby na angażowanie młodszego pokolenia w zarządzanie firmą, szkolenia z zarządzania pracownikami, rozwiązywania konfliktów, stylów zarządzania i innych propozycji.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o kolejnych działaniach Klubu. Wszystkie Przedsiębiorcze Panie zainteresowanie przystąpieniem do tej inicjatywy – zapraszamy do kontaktu poprzez Sekretariat PIB-WIG, tel. 661 343 152.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadem z Radio Poznań: link

Wróć