Skip to main content

Dzielimy się sukcesami! Top Farms: BIOLOGIZACJA naturalną drogą do rozwoju rolnictwa

  Artykuły

Początek roku to dla nas czas konferencji i debat.

29 stycznia br. odbyła się Debata „Zielona Polska” organizowana przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Eksperci rozmawiali o zielonej transformacji w polskiej gospodarce, m.in. w rolnictwie, budownictwie, energetyce.

W debacie wzięli udział Ryszard Bartosik, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Adam Guibourgé-Czetwertyński, Wiceminister Klimatu i Środowiska, dr Anna Kucharska, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii oraz

Paweł Kaczmarek Członek Zarządu wielkopolskich Spółek Top Farms

Reprezentant Grupy Top Farms Paweł Kaczmarek podkreślał jak ważny jest powrót do natury rozumiany jako stosowanie metod rolnictwa regeneracyjnego. Biologizacja Top Farms stosowana w naszych gospodarstwach już od kilku lat dowodzi, że naturalnymi metodami takimi jak, uprawa roślin poplonowych i międzyplonowych, umiejętne gospodarowanie resztkami pożniwnymi, wapnowanie gleby, właściwy płodozmian i odpowiednia kultura uprawy ziemi można skutecznie zwiększać żyzność gleby. A to ważne zagadnienie, także ze względu na ograniczanie śladu węglowego i zachodzące zmiany klimatyczne.

Rolnictwo może odegrać znaczącą rolę w redukcji dwutlenku węgla, poprzez wiązanie go w glebie – podkreślił Paweł Kaczmarek. O urodzajności gleby decyduje zawartość materii organicznej, czyli węgla. Podniesienie zawartości materii organicznej zaledwie o 0,1% w glebie w warstwie 30 cm na obszarze 1 ha pozwala na związanie 2,5 t węgla, czyli aż 9 t dwutlenku węgla. Przyjmuje się, że emisja CO2 na jednego mieszkańca to ok. 5 t. A zatem tak niewielkie zwiększenie zawartości organicznej glebie pozwala na zdeponowanie w niej niemal dwukrotnej rocznej produkcji dwutlenku węgla przez dwie osoby.

Już dziś zapraszamy Państwa na I Forum Rolników organizowane 25.02 o godz. 12.00 br. przez redakcję Nowej Trybuny Opolskiej - https://nto.pl/.

 

Zaproszeni eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach, problemach i nadziejach branży agro. Dr Marcin Markowiczz Top Farms Głubczyce opowie o Biologizacji Top Farms jako sposobie na bardziej żyzną glebę i walkę ze skutkami suszy.

Zachęcamy również do uczestnictwa w VII Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu odbywającego się on-line na https://kongresagrobiznesu.pl/ w dniach 3-4 marca br. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły m.in. Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwo Klimatu i Środowiska.  

Kongres poświęcony będzie zagadnieniom związanym z przyszłością rolnictwa, czyli cyfryzacją, biologizacją, współpracą oraz nowymi technologiami produkcji rolnej.

Prezes Grupy Top Farms, Tomasz Zdziebkowski weźmie udział w panelu Biologizacja, cyfryzacja i współpraca – opłacalność produkcji rolnej w Polsce dziś i jutro oraz w debacie poświęconej innowacyjnym rozwiązaniom, które mogą zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie. Natomiast Paweł Kaczmarek, Prezes Jagrol, spółki Grupy Top Farms zabierze głos w dyskusji dotyczącej rozwoju innowacji przyjaznych środowisku i wpływie środków ochrony roślin na środowisko naturalne.

 

Serdecznie zapraszamy!

Wróć
kongresagrobiznesu.pl