Skip to main content

Dzielimy się sukcesami! Przyszłość małych i średnich firm to płynne inwestowanie w rozwój - rozmowa - ARP SA

  Artykuły

W ramach "Dzielenia się sukcesami Członków PIB-WIG" zachęcamy do zapoznania się z rozmową z Panem Andrzejem Rosiek, Dyrektorem Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Poznaniu.

 

Przyszłość małych i średnich firm to płynne inwestowanie w rozwój.

 

Agencja Rozwoju Przemysłu stawia sobie za cel wspieranie polskich przedsiębiorców. Do jakiej ich grupy jest skierowana oferta Agencji?

 

Nasze działania kierujemy do sektora MŚP. Firmy, które mogą korzystać z naszego wsparcia muszą

spełnić jednak kilka warunków, a mianowicie: prowadzić działalność minimum przez 12 miesięcy, prowadzić  rachunkowość na zasadach pełnej księgowości, wykazać się przychodem ze sprzedaży za 2019 rok na poziomie  przynajmniej 4 mln zł, a także zakończyły ostatni rok dodatnim wynikiem finansowym oraz EBITDA.  Jeśli chodzi o branże – tutaj jest niemal pełen przekrój, z wyjątkiem firm z branży deweloperskiej i stricte rolniczej.

 

Łatwo do Was dotrzeć ?

Ostatnio znacznie łatwiej. Obecnie w Polsce działa siedem Centrów Obsługi Przedsiębiorców. Nasze Centrum mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 12 na terenie MTP.  Zasięg działania to trzy województwa, oprócz wielkopolskiego także lubuskie i zachodniopomorskie. Oprócz kontaktów osobistych klienci mogą skorzystać z konsultacji telefonicznych i mailowych. Pełna lista teleadresowa znajduje się na: https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/centrum-obslugi-przedsiebiorcow

 

Na co może liczyć przedsiębiorca trafiający do COP?

W Centrum Obsługi Przedsiębiorców można zapoznać się z ofertą ARP  dla MŚP, w tym z ofertą pożyczkową, leasingową, faktoringową a także wsparciem dla działalności eksportowej. W ramach działań centrów zapewniamy naszym klientom kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb doradztwo i obsługę wniosków.  Można powiedzieć, że od czasu, gdy zaczęliśmy działać w Poznaniu około 50 %. naszej aktywności były to działania informacyjne. Przedsiębiorcy, by móc wybrać najbardziej optymalne dla siebie rozwiązania muszą wiedzieć co mamy im do zaproponowania. Koncentrujemy się na wspieraniu firm w trzech zasadniczych obszarach. Są to rozwój, innowacyjność i działania proeksportowe.

 

Dziś, w czasie pandemii firmy myślą raczej o tym jak przetrwać niż o rozwoju.

To prawda, że sytuacja wynikająca rozwoju pandemii SARS-CoV-2  postawiła wiele przedsiębiorstw w trudnym położeniu.  My jako ARP jeszcze mocniej zaangażowaliśmy się we wspieranie firm z sektora MŚP. Przygotowaliśmy nowe produkty pożyczkowe i leasingowe w ramach Tarczy Antykryzysowej, których zadaniem jest pomóc przetrwać przedsiębiorcom ciężki okres. ARP  łącznie przeznaczy 1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu skutkom pandemii skierowane na pomoc płynnościową dla klientów MŚP.

 

Na co i w jaki sposób można z nich skorzystać?

Jeśli chodzi o pożyczki udzielane w ramach Tarczy Antykryzysowej to jest to pożyczka na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym, a także pożyczka na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników. Wysokość pożyczki obrotowej to od 800 tys. do 5 mln zł. Charakterystyczny dla niej  jest niespotykanie długi na rynku okres spłaty, wynoszący do 6 lat, a także maksymalnie 15-miesięczna karencja w spłacie kapitału. Oprocentowanie tych pożyczek to WIBOR 1M + od 2,5 %. plus jednorazowa prowizja 0,2%. Jakie będzie oprocentowanie, przedsiębiorca wie z góry, ponieważ na naszej stronie jest narzędzie na naszej stronie www.arp.pl o nazwie Parametryzator pożyczki. Przy jego pomocy można sprawdzić jaki będzie koszt pożyczki w konkretnej sytuacji. Ponadto prowizja jest pobierana dopiero po przyznaniu pożyczki. Przedsiębiorca więc niczego nie ryzykuje. Gdy chodzi o produkty leasingowe w ramach Tarczy Antykryzysowej, oferujemy leasing operacyjny na sfinansowanie leasingów komercyjnych i leasing „Maszyneria” na zakup maszyn i urządzeń bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie, Leasing operacyjny „REMaszyneria” z karencją w spłacie, na refinansowanie aktualnie leasingowanych maszyn i urządzeń. Program  Wsparcie dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych. Maksymalna kwota leasingu to 5 mln zł, a najdłuższy możliwy czas spłaty to 6 lat.

 

W jaki sposób można się o nią starać?

Wszystkie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu. Wdrożyliśmy nowy system pozwalający na szybkie i bezpieczne składanie wniosków drogą internetową. Pod adresem www.arp-tarcza.pl działa Portal Klienta, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat produktów oferowanych przez nas w ramach Tarczy Antykryzysowej. Proces składania wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku.

 

Czy produkty dla przedsiębiorstw, które ARP oferowało przed pandemią nadal są dostępne?

Oczywiście. Jak już mówiłem to produkty wspierające rozwój, innowacje i eksport. Wiadomo już, że  rynek sprzed pandemii nie wróci. Już planujemy jak pomóc odnaleźć się przedsiębiorcom w nowej rzeczywistości i zaplanować przyszłość prowadzonej działalności gospodarczej..

 

 

 

 

 

 

Andrzej Rosiek

Dyrektor Centrum

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Poznaniu

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

mob. +48 734 214 121, andrzej.rosiek@arp.pl

www.arp.pl

 

 

 

  

Wróć