Skip to main content

Dzielimy się sukcesami! Grupa Top Farms została pierwszym w Polsce Ambasadorem Biologizacji Fundacji Terra Nostra.

  Artykuły

Z radością informujemy, że Grupa Top Farms została pierwszym w Polsce Ambasadorem Biologizacji Fundacji Terra Nostra.

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra zajmuje się edukacją oraz wdrażaniem do praktyki rolniczej zasad i systemów produkcji, które zwiększają bioróżnorodność, budują żyzność gleby, poprawiają stan i jakość wód, a także zmniejszają ślad węglowy produktów rolniczych.

Celem Fundacji jest upowszechnienie standardu zintegrowanej produkcji biologicznej i wytwarzanie wysokiej jakości produktów żywnościowych przy racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych i szczególnej trosce o biologię gleby. Więcej informacji na stronie: http://www.topfarms.pl/top-farms-ambasadorem-biologizacji-terra-nostra/

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronach:

Zrównoważony rozwój | Top Farms; 

 www.biologizacja.com.pl 

www.fundacjaterranostra.pl

Wróć