Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Spotkanie Opłatkowe

utworzony przez Monika Statkiewicz |   Spotkania wewnętrzne

Członkowie naszej Izby spotkali się, aby złożyć sobie noworoczne życzenia oraz wspólnie podsumować mijający rok i omówić plany na kolejny.

Czytaj więcej

Jak zaoszczędziłem 100 tysięcy złoty... czyli pierwsze case study

  Szkolenia

Członkowie naszej Izby spotkali się, aby przeanalizować zasadność wprowadzenia polityki flotowej swoich przedsiębiorstwach, na przykładzie jednej z…

Czytaj więcej

Spotkanie wielkopolskich przedsiębiorców z Panem Pawłem Gruzą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów

utworzony przez Monika Statkiewicz |   Aktualności

Na spotkaniu, podczas którego poruszono wiele dotykających bezpośrednio przedsiębiorców tematów, naszą Izbę reprezentowali Sekretarka- Pani Monika…

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Izby

utworzony przez Monika Statkiewicz |   Spotkania wewnętrzne

Członkowie naszej organizacji zebrali się na pierwszym Walnym Zebraniu Izby, aby wspólnie nadać bieg dalszym wydarzeniom.

Czytaj więcej

Spotkanie z wicepremierem Jarosławem Gowinem oraz minister Jadwigą Emilewicz

  Aktualności

Jako "izba w organizacji" wzięliśmy udział w spotkaniu z wicepremierem Jarosławem Gowinem oraz minister Jadwigą Emilewicz.

Czytaj więcej

Wykład prof. Luisa Huete - Budowanie strategii rozwoju: wyzwania zarządzania

  Aktualności

Budowanie strategii rozwoju: wyzwania zarządzania. Bitewne pola liderów. Od przedsiębiorczości do profesjonalnego zarządzania.

 

Czytaj więcej