Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Konstytucja Gospodarcza - zmiany dla przedsiębiorców

|   Artykuły

W dniu 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie Konstytucja dla biznesu wprowadzająca istotne zmiany dla przedsiębiorców.

Konstytucja dla biznesu to pakiet pięciu ustaw, które kompleksowo regulują prawo dotyczące podejmowania, wykonywania, a także zakończenia działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian w obowiązującym przedsiębiorców prawie, które w znacznej części weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku.


Zgodnie z artykułem 5 nowej ustawy Prawo przedsiębiorców, działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to kwota 1050 zł brutto), nie stanowi działalności gospodarczej, a tym samym nie podlega obowiązkowi rejestracji i ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nie oznacza to, iż rejestracja takiej działalności jest zakazana – jeżeli osoba fizyczna podejmująca tego typu działalność chce ją zarejestrować, nic nie stoi temu na przeszkodzie.

Cały artykuł autorstwa Radca prawnego Piotar Gębiaka, wspólnika w Kancelarii Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c. znajdą Państwo w Biletynie Sekcji Podatki, prawo, legislacja.

Wróć