Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Konferencja DIGITAL IMPACT. Wyzwania Digitalizacji.

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Aktualności

W dniach 9 i 10 maja br. odbyła się kolejna edycja naszych konferencji poświęconych najważniejszym wyzwaniom współczesnego biznesu.

              Tym razem było to dwudniowe wydarzenie – konferencja zatytułowana: DIGITAL IMPACT. Wyzwania Digitalizacji. Nasza Izba gościła znakomitych prelegentów i gości. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele władzy wykonawczej i ustawodawczej: Pan Tadeusz Kościński – wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Pan Bartłomiej Wróblewski – Poseł na Sejm RP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Wielkopolski.

               Pierwsza część – bankiet w murach obiektu Młyńska 12 okazał się znakomitą okazją do mniej formalnych rozmów w gronie członków i przyjaciół Izby, naszych partnerów strategicznych, a także osób zainteresowanych działalnością naszej izby, które zamierzają do niej przystąpić. Wieczór uświetnił występ kwartetu smyczkowego Sonore.

                Część konferencyjną w Poznańskim Bazarze prowadził Pan Antoni Krokowicz, a mowę otwierającą wygłosił Pan Tomasz Zdziebkowski – Przewodniczący Rady Izby i jednocześnie lider sekcji Ekonomia i Zarządzanie, odpowiedzialnej za organizację konferencji. Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pan Tadeusz Kościński. Mówił On m.in. o potrzebie integracji wszystkich interesariuszy rynku i budowy spójnego ekosystemu na potrzeby Przemysłu 4.0, dla wsparcia cyfrowej transformacji polskiego przemysłu. Po wystąpieniu Pana Wiceministra nastąpiła krótka prezentacja naszej Izby, którą poprowadził Prezes Izby – Pan Tomasz Desko.

                Pierwszym prelegentem był dr Marcin Mrowiec - główny ekonomista banku Pekao S.A. Wygłosił On bogato ilustrowany wykład zatytułowany: "Wyzwania i szanse gospodarki Polski w kontekście rewolucji cyfrowej -spojrzenie makroekonomiczne”. Wspomniał m.in. o tym, że „Polska może poszczycić się najdłuższym w krajach OECD okresem nieprzerwanego wzrostu gospodarczego, zaś skala ekspansji PKB jest największa wśród krajów postkomunistycznych.” Problemem jednak okazuje się fakt, że nasze rodzime firmy inwestują stosunkowo niewiele, natomiast wyraźnie odstają od innych państw europejskich, jeśli chodzi o wykorzystanie technologii cyfrowych. Również poziom robotyzacji Polski jest niski w stosunku do poziomu osiąganego przez kraje z naszego regionu i świata. Prelegent podkreślał, że digitalizacja stanowi nie tylko wyzwanie, ale też wielką szansę – potencjał wynikającego z niej wzrostu gospodarczego jest olbrzymi, a Polscy informatycy należą do najlepszych na świecie! – jesteśmy drugim państwem na świecie pod względem medali zdobywanych na międzynarodowych olimpiadach informatycznych oraz trzecim państwem w rankingach najlepszych programistów.

                Następny prelegent - dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. Akademii Leona Koźmińskiego - w swojej prezentacji pt. „Transformacja cyfrowa - wyzwanie technologiczne, menedżerskie czy marketingowe?” poruszył tematy nieskończonych możliwości jakie daje nam rozwój cyfrowy oraz zagrożeń i szans, które ten proces ze sobą niesie. Zdaniem mówcy, firmy, które potrafią umiejętnie korzystać z nowych narzędzi bardzo szybko zostawią w tyle swoich konkurentów, którzy tego nie potrafią. Profesor podkreślał, że transformacja cyfrowa nie stanowi jedynie procesu przejścia organizacji na nowe sposoby myślenia i pracy z wykorzystaniem technologii cyfrowych, ale również jest to zmiana kulturowa, która wymaga od organizacji ciągłego kwestionowania status quo, czyli oznaczać może odejście od długotrwale projektowanych modeli i procesów biznesowych, na których przedsiębiorstwa dotychczas się opierały, na rzecz zwinnych modeli, które wciąż są na nowo definiowane.

                Ostatni wykład pt.  "Sztuczna inteligencja - nieuchronna konsekwencja cyfryzacji" przeprowadził prof. Roman Słowiński - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, światowy ekspert w dziedzinie inteligentnych systemów wspomagania decyzji. Podjął się On trudnego tematu związanego z możliwością „uczłowieczenia” sztucznej inteligencji. Prelegent podkreślił, że postęp technologiczny wymaga wzrostu samego człowieka, nie tylko w zakresie jego wiedzy, ale także ducha, który wspomaga rozpoznanie dobra i zła – tak aby nowe technologie w sposób dobry i przemyślany służyły człowiekowi.

                Po trzech wykładach teoretycznych nastąpiła część praktyczna, w której firmy: Edisonda, Umownik.pl, oraz Macopedia przedstawiły studia przypadków.

                Konferencja DIGITAL IMPACT. Wyzwania Digitalizacji to już druga z cyklu konferencji poświęconych najważniejszym zagadnieniom ekonomicznym. Stanowi ona również kontynuację obranej przez Izbę misji – wspierania rozwoju firm członkowskich oraz wkładu naszej organizacji w procesy polepszania warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.  

                Zarząd oraz Rada Izby dziękują prelegentom oraz gościom za przybycie – tak duże zainteresowanie tematem utwierdza nas w przekonaniu, że spotkania takie jak te są potrzebne i wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców.

Wróć